VÝZVA !!!

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

 

1. Výzva na vypracovanie cenovej ponuky do súťaže na stavbu „ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO CENTRÁLNEJ ZÓNY V MESTE BREZNO“ na:

Predpokladaný termín realizácie 10/2018 - 12/2018

Miesto: Centrálne parkovisko Brezno

Celú PD si môžete stiahnuť na adrese:
https://www.dropbox.com/s/s36ob1oe4ezkwjq/CENTRALNE%20PARKOVISKO.zip?dl=0

Po odovzdaní diela splatnosť faktúry 30 dní.

Ponuky prosím zasielať do 20.09.2018 do 12:00 hod. na adresu:

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Švermova 7

977 01  Brezno

 Na obálku uviesť  "Súťažné podklady – Záchytné parkovisko centrálnej zóny v meste Brezno -NEOTVÁRAŤ "

 

2. Výzva na vypracovanie cenovej ponuky do súťaže na stavbu„Multifunkčný areál – atletická dráha“ na:

Predpokladaný termín realizácie 10/2018 - 04/2019

Miesto: Areál školských dvorov ZŠ a MŠ Pionierska 2, Brezno

Celú PD si môžete stiahnuť na adrese:
https://www.dropbox.com/s/mbiu29nq4zwmpmx/MULTIF%20AREAL%20ALT%20DRAHA.zip?dl=0

Platobné podmienky:  prvú polovicu sumy diela po odovzdaní diela – splatnosť 30 dní

                                    druhú polovicu sumy diela po 6 mesiacoch od odovzdania diela – splatnosť 30 dní

Ponuky prosím zasielať do 20.09.2018 do 12:00 hod. na adresu:

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Švermova 7

977 01  Brezno

 Na obálku uviesť  "Súťažné podklady – multifunkčný areál – atletická dráha -NEOTVÁRAŤ "