Lesná pedagogika

Obdobie ústnych maturitných skúšok nemusí byť pre všetkých študentov stresujúcim. Približne 40 gymnazistov sa v utorkové ráno rozdelilo na tri skupiny; prvá časť natierala rampy, uzatvárajúce cesty do okolitých lesov, druhá skupina sa vybrala trasou od Rúr cez Dedečkovu chatu po Laznú dolinu vyzbierať odpadky po nevychovaných občanoch a tretia skupina navštívila škôlkárske stredisko na Michalovej.

je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh chce najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň