Projekty podporené z EÚ

Podopatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

oblasť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PROJEKT OBNOVY LESA NA LC MESTSKÉ LESY BREZNO-ROHOZNÁ

 01 Zmluva o poskytnutí NFP - PDF dokument (236 kB)

(images/dokumenty/Projekt_obnovy_lesa/Zmluva_o_poskytnuti_NFP.pdf)

02 Príloha č_2_Zmluvy o poskytnutí NFP - PDF dokument (104 kB)

(images/dokumenty/Projekt_obnovy_lesa/Priloha_c_2_Zmluvy_o_poskytnuti_NFP.pdf)

03 Príloha_3_k Zmluve o poskytnutí NFP - PDF dokument (172 kB)

(images/dokumenty/Projekt_obnovy_lesa/Priloha_c_3_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf)

04 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP - PDF dokument (547 kB)

(images/dokumenty/Projekt_obnovy_lesa/VZP_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf)

Publicita 

Podopatrenie 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

oblasť: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

VYBUDOVANIE PROTIPOŽIARNEJ VODNEJ NÁDRŽE "MLYNNÁ" REKONŠTRUKCIA PROTIPOŽIARNEJ VODNEJ NÁDRŽE "MICHALOVÁ"

01 Zmluva o poskytnutí NFP - PDF dokument (248 kB)

(images/dokumenty/Projekt_PVN/Zmluva_o_poskytnuti_NFP.pdf)

02 Príloha č_2_Zmluvy o poskytnutí NFP - PDF dokument (136 kB)

(images/dokumenty/Projekt_PVN/Priloha_č_2_Zmluvy_o_poskytnuti_NFP.pdf)

03 Príloha_3_k Zmluve o poskytnutí NFP - PDF dokument (152 kB)

(images/dokumenty/Projekt_PVN/Priloha_c_3_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf)

04 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP aktualizácia k 2.3.2022 - PDF dokument (547 kB)

(images/dokumenty/Projekt_PVN/VZP_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP_aktualizacia_k_2_3_2022.pdf)

Info tabuľa Lehotský2