Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky pre Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. s názvom Vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže „Mlynná" a rekonštrukcia protipožiarnej vodnej nádrže „Michalová.                                                   

(uverejnené 20.02.2020)

01 Výzva na predloženie ponuky - PDF dokument (245 kB)

02 Príloha_2_Kriteria - textový dokument (17 kB)

03 Príloha_3_Návrh_zmluvy - textový dokument (47 kB)

04 Príloha_4_Identifikačné údaje - textový dokument (14 kB)